เบอร์มงคล เปลี่ยนชะตาชีวิตผู้ใช้ได้จริง

ตัวเลขเบอร์มือถือเป็นรหัสของพลังงานทางธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งส่งผลต่อผู้ใช้เบอร์นั้นโดยตรงและที่สำคัญสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตผู้ใช้ได้จริง การเปลี่ยนเบอร์ดีดีหนึ่งเบอร์ เปรียบเหมือนการลงทุน แต่เบอร์โทรศัพท์นั้นเราได้ใช้ตลอดชีวิต ซึ่งเบอร์ที่ดีจะส่งผลทั้งทางการงาน,การเงิน,ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว,และความรัก ซึ่งจะเห็นผลที่ชัดเจนหลังจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เบอร์มงคล หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่เมื่อนำเลขทั้งหมดในเบอร์รวมกันแล้วได้จำนวนที่ถูกกำหนดว่าเป็นเลขที่มีความหมายดี ทั้งเรื่องของเงินทอง ความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน หรือเรื่องอื่นๆ ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนโชคดี ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะว่าจะเชื่อหรือไม่ สำหรับผู้ที่เชื่อก็จะพยายามหาเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเพื่อซื้อมาใช้เป็นเบอร์ส่วนตัว เพราะหลายคนมีความเชื่อว่าเสียงโทรศัพท์ที่โทรเข้าแต่ละครั้งจะเป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่เรื่องร้าย เพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะหาเบอร์มงคลสวยๆไปใช้กัน

เบอร์มงคลนั้นต้องประกอบไปด้วยหมายเลขมงคลในเบอร์เรียบเรียงกัน หากท่านมีเลขลำดับที่ไม่เป็นมงคลคลุกคลีในเบอร์ด้วยนั้น ก็จะเปรียบเสมือนเรือที่รั่ว กระเชียงไปก็ต้องวิดน้ำไป ทำให้ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้สบายนัก โดยเหตุนั้นการเลือกสรรเบอร์ท่านควรใช้ความสุขุมเพื่อให้เบอร์มงคลช่วยให้ท่านถึงฝั่งได้อย่างทันอกทันใจ และ ประจัญกับปัญหาน้อยที่สุด

Comments are closed.